F A N T A S T I K A  LULIN

3444 metu lapkričio 1 dieną buvo užfiksuoti tarpgalaktinėje informacinėje erdvėje Šalčio angelų destrukcinė veikla.G i n k l u o t i e j i turėjo ir panaudojo savo ultraplazmines raketas. O svarbiausieji jų taikiniai buvo RB klases II ryškumo žvaigždės. Tai labai svarbu!!. " P R A N E Š I M A S:"Spėjama, kad tai gali būti ultratankioji materija,Didžiojo sprogimo dublikatas"..Šalčio Angelai užmetė medžiagą žvaigždei.Medžiagos išsiplėtimo laipsnis buvo supermomentinis.Ši medžiaga transformavosi į supertankųjį ūką, kuris užima,ir apgaubia žvaigždę.Nuo ūko atakos atšąla žvaigzdė,sušąla planetos.Ilgainiui planetos pavirs į ledo kamuolius, nes žvaigždės-aukos spinduliai jų nesušildys". Vieną dieną saulės sistemoje esancioje žemėje,personaliniai smegenų indikatoriai,trečioji akis,šis tarpsmegeninės komunikacijos centras,visų žemės gyventojų registrai surengė konferenciją......... Iš oficialaus p r a n e š i m o: "Prašome visoms įmanomoms galaktinėms bendrijoms identifikuoti Šalčio angelus,nustatyti jų koordinates,ir sunaikinkit, ar sulaikykit juos.Nustatykit priežąstį, kodėl jie sugeba pasitraukti iš Tarpgalaktinio informacinio lauko ,užkirskime jiems kelią! Praneša: " Omega trečioji akis.Tarpgalaktinės informacijos centras"..Pradžių pradžia. "Hederforo", Naujojo žmogėno atsiradimo istorija žemės planetoje yra gan įdomi"..Prieš 800 su viršum metų žemėje,technogeninis jos vystymąsis pasiekė piką. Branduolinės energetikos perteklius,saulės šviesos energija,mėnulio apgyvendinimas,žvaigždėlaivių progresas.Tados dar žemė dar nesugebėjo,prisijungti prie to tarpgalaktinio informacinio tinklo (tarpgalaktinio eterio). O ir geranoriškos kitos civilizacijos anuomet neatrado ir žemės planetos..Tačiau vieną dieną vis dėl to jie pasirodė čia žemėje "Hederforai" Naujieji žmogiukai.Taip tai buvo tokia civilizacija iš Raudonosios Gulbės žvaigždyno..Bet jų nelaimei didžiulis asteroidas nukrito į jų gimtają Raudonosios gulbės žvaigždyno planetą ...Iš Hederforų istorinės biomechanikos c i t a t ė l ė:"Turėjo šie gyventojai tvirtas sintetines širdis,neuroninę smegenų struktūrą,dirbtinį kraują,mechaninį stuburą,pusiau dirbtinas raumenų grupes, ir mažytes galvas". Taip po tokios kolapso katastrofos Raudonosios gulbės žvaigždyne ,tai yra jų gimtojoje planetoje,buvo neįmanomas darnusis gyvenimas.Asteroidas sunaikino berods ištisą gyvenamą planetą,kurioje buvo ozoninė atmosfera ir zooaugalija.Juos išnaikino gaivališka jėga, bet jie išliko apie vieną milijoną hederforų žmogiukų. Maisto ir techninių priemonių buvo,gyveno sau kosminiuose laivuose,palydovuose, bet gimtinės nebuvo Ir taip jie gyveno,gyveno ir ieškojo,žinodami ,kad yra tokia kaip mūsų saulė,ir tokia kaip mūsų žemė, turėtų būti tinkama,jiems naujam gyvenimui, naujai buveinei,nes teoriškai jie nesiskyrė nuo mūsų žmonių,tačiau jie kvėpavo bekvapniu ozonu.Žinoma,jų plaučiai buvo universalūs,hederforams pats tas ir kaip mūsų žemės oras,nėra čia tokio,kažkokio skirtumo." O tuo metu mūsų saulės sistema nebuvo prijungta kaip ir milijardai kitų saulių į tarpgalaktinį informacinį lauką,prie tarpgalaktinio informacinio eterio.Dar tada,prieš pasirodant hederforams mūsų žemėje atrodė, kad skiria mus nuo tos "pasaulinės akies",ištisi epochų laikmečiai.Omega trečioji akis tarpgalaktinis informacinis laukas,buvo tik labai išsivysčiusių civilizacijų bendradarbiavimo laukas.Tai ne karinė bendrija,tai tarpcivilizacinių mainų bendrija.Šiai bendrijai kaip išsivysčiusieji priklausė ir hederforai mažyciai žmogučiai iš Raudonosios Gulbės žvaigždyno.Ir buvo žinoma jog mažieji žmogeliai,po savo katastrofos,galėjo perkelti savę į kitų žvaigždynų ar galaktikų planetas,pas kitas protingas būtybes ir prisiglausti.Nei karinės,nei politinės kosmoso jėgos,tam nesipriešino.Tiesiog civilizacijos,buvo pasiekusios tokį tarpaasmeninį bendradarbiavimo glaudumą,kad savyje jos neturėjo jokio"piktojo angelo bruožų".Draugystės ir pagalbos kriterijus buvo principinis komunikacijos principas..O žemė ir jos žmonės,naujieji humanoidai gyveno taikoje,įprastą kasdieninį gyvenimą.Jų raketos ruošėsi skrydžiams,teleskopai naršė galaktikas.Tuomet gyvybinės žemės gyventojų galios buvo keliariopai galingesnės už xx amziaus homo sapiens.Kadangi tam tikrais spinduliais buvo išvitintos bakterijos,užkrečiamos ligos buvo beveik išnykęs dalykas.Toks humanoidas žmogus buvo naujo kraujo .Ir jie virto ilgaamžiais.. "Iš biomechanikos" citatėlė:300 metu amžiaus humanoidas-žmogus visuomenės požiūriu buvo atitarnavęs individas.Prieš sąvają mirtį, kuri vis dėlto buvo geidžiamas dalykas humanoidų visuomenėje,humanoidas kosminės koncepsijos pagrindu apmąstydavo savo gyvenimo nueitąjį kelią.Elektroniniai-neuroniniai gyvenimo davikliai kaupikliai būdavo išjungiami humanoide,tuom kad jis tyras kaip kūdikis,galetų pasidžiaugti tam tikra savo gyvenimo,pabaigos egzistencine laisve. Pastaba: Humanoidai tokioje visuomenėje,buvo lyg kūno,visuomenės ląstelės,darnaus mechanizmo dalis.Čia toji humainoidų santvarka vadinosi Dirbtinio paasmeginimo Tokratija (DPT).Humanoidų-žmoniu civilizacija įsivedė tokį savanoriską,žvalujį, dirbtinio paasmeginimo metodą. T.Y (tai yra) būdavę iš anksto užprogramuojami,dar kūdikystėje humanoidų protai,atlikti viso savo gyvenimo uždavinius..Taigi Humanoidai tokioje visuomenėje,buvo uždaviniai,užprogramuoti individai,konkrečioms profesijoms,konkretiems veiksmams.Ir ilgo gyvenimo metu suvirš 250 metų amžiaus,jie atlikdavo ,kas vaikystėje buvo užduota...Hederforai mažieji žmogučiai po savo apokaliptiškos katastrofos intuityviai,žinojo jog atras kitą savo saulę,žemės planetą,ir milijardinę žvaigdžių selekciją jie v a l d ė. Atradimas: Jie matematiškai,empiriškai suskirstė,pasaulines smilteles žvaigždes į dvi grupes: 50 metų saulių klasifikatorius,rinko 1 milijoną žvaigdžių,ir atsirinko tą 1milijoną žvaigdžių pretendenčių.Surinko 1 milijoną žvaigdžių,jog galėtų jas nuodugniai išžvalgyti.Tarp tų 1 milijonų žvaigdžių buvo mūsų saulė ir žemė., Ir štai jie hederforai mažieji žmogučiai,padalijo po 100000 skaičių į 10 grupių.Ir matematinės tikimybės pagrindu,kas antrą grupės žvaigždę įrašė į savo ekspedicinius planus.Pažymėtina,jog humanoidų saulė ir žemė buvo tolimojoje galaktikoje,šalinkelėje nuo hederforų žmogeliukų gimtinės Raudonosios gulbės galaktikos.Bet tai buvo niekis,jie surado mus: Suradimas.Hederforai turėdami transplantacinius plazminius objektus,transportavo savo energiją į humanoidų žemę ir kaip žemės metraštyje buvo įrašyta aukso raidėmis: "Vieną dieną Žemės padangėje nušvito auksinis žaibas,tviskantis žemės planetos aukštybių horizonte". O kiti žemiečiai sukūrė tam įvykiui dainą:Žemiečiai sukūrė ir išaukštino tave.Materijos Skrodėjau. Tu žemės intelekto kūrinys.Auksinis žaibas,Žybsiantis visatos toliuos!Juodoji masė tavo kelias.Sukinėjos sūkuriuos šviesa.Neuronų kameros tavo protas,Žemiečiams vaizdai kompiuteriuos sugauti!Lai štai,lai štai šis sūkurėlis.Ne žemės upių o erdvių dirgas,dirgčioja,Materijos skrodėjuje,greičių užvaikomas.Blic šviesmečių kelionėse tasai materijos skrodėjas,jau ne miražas,Jis žvaigždynų atspindžius o taip! Žvaigždynų atspindžius žemiečiams rodo!Hederforų knyga jų nacija,pasirodė žemės planetos padangėje.Suprantamos informacijos priemonių pagalba,jie transportavo visą informaciją,savo tegegeninius pasiekimus,save kaip teleportuotą medžiagą.Žemei buvo naudinga,gaut ir sužinot instrukcijas,paiškinimą apie veikiantį tarpgalaktinį informacinį lauką..Hederforų neuronų klonai,kaip tobuliausia protų medžiaga ir kaip sėkla,sudygo ir sudygs....O pradžia dar tik prasideda! modeirmode© 2000
https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk18/?mode=ref&lang=en&ref=https%3A%2F%2Fwww.pdffiller.com%2Fen%2Fforms%2Fdashboard&projectId=1352379986&loader=tips&MEDIUM_PDFJS=true&PAGE_REARRANGE_V2_MVP=true&isPageRearrangeV2MVP=true&jsf-page-rearrange-v2=true&jsf-new-header=false&routeId=01bcdd57aa3715d8d212f0bb744ecb4b#22256740ae7e45688f0116b366cb82e1