Sukurti poreikiai, Įgimti poreikiai, Gyvenimiški poreikiai


Sukurtas poreikis.Iš esmės reklama apima bet kuriuos poreikius. Reklama yra

nukreipta plačiai į visuomenę, bet tai pat ji nukreipiama į sudėtines visuomenės dalis pvz. į jaunimą

socialinis vienetas 1 žmogus yra pagrindas,jo poreikiams patenkinti, todėl veikia platus pasiūlos mechanizmas

, pagal kurį renkasi žmogus vieną ar kitą produktą tam, kad vartotų. Galima pavyzdžiais ir argumentais įrodinėti, kad atsiradus naujiems produktams, ypač reklama pasitelkiama suformuojant

vartojimo poreikį. Jeigu reklama išreiškiamas skatinimas vartoti, tokį ar anokį produktą, tai reiškia

tuo pat metu pvz: jaunimo grupėse kils, pasireikš ar atsiras poreikiai įsigyti ir vartoti daiktus. Todėl

reklama, kaip tik tampa labai svarbi ašis jungianti ją su įvairiais poreikiais. Todėl ir žmonių poreikių

formavime, dažnai ne antraeilį, o pirmaeilį vaidmenį atlieka reklama.Sukurti-įgimti-paniški-gyvenimiški poreikiai.Šis tas apie sukurtus poreikius. Kai poreikius formuojame, poreikius dezoorganizuojame, poreikįlikviduojame kalbama apie sukurtus poreikius (dirbtinius). Dirbtiniai poreikiai dažnai susieti sudirbtina aplinka pvz; vaikų žaidimo kambariai.Yra įgimti poreikiai, kurie ne kas kitas, kaip žmoniųišlikimo sąlyga, svarbiau už šiuos poreikius nėra, nes tai yra maistas, drabužiai, būstas. Yra ir gyvenimiški poreikiai, pasireiškintys naujos kultūros pasiūla, jos vartojime ir kita. Todėl reklama labai naudinga formuojant įvairius poreikius, nes poreikiai kaip sukurti, įgimti, gyvenimiški yra kiekvieno indidivido palydovai.

Labai nenaudingų poreikių apžvalga.Kas tai yra nenaudingi poreikiai.Plačiau tai yra poreikiai kurių naudojimas atneša vartotojui žalą.Pvz: sveikatos žalą, kurią sukelia polinkis rūkyti.Kaip ir buvo rašyta poreikiai atsiranda arba dirbtiniai juos suformuojant, arba poreikiai atsiranda gyvenimiškoje aplinkoje, kada jie yra būtini.Būtiniesiams poreikiams priskiriama ir greitojo susisiekimo galimybė pvz. lėktuvų panaudojimas. Tačiau sugrįžtant prie nenaudingų poreikių, ar atvirai žalingų, pažymėtina, jog ankščiau toks rūkymas atrodė visai naudingas dalykas, tačau ištyrus jį paaiškėjo, jog žmonėms tai labai kenkia sveikatai. Kas ankščiau atrodė jog rūkymas yra maloni pramoga, dabar tai neatrodo. Todėl pvz. galima parodyti, jog naudojant antireklamą prieš rūkyma, galima pasiekti gerų rezultatų.

Galima sumažinti nikotino ir dervų kiekį vienoje cigaretėje, tačiau kai kam rūkymo poreikis neišblės

O tai pat yra senokai jau suprasta, jeigu žalingi poreikiai yra pateikiami, kaip mažiau žalingi, tai reikia suprasti, jog didėja tokių poreikių paklausa, nors produktų žalingumo lygis yra sumažėjęs.

modeirmode 1997
Naujas emigrantas

Ciklas "Tyrimų šakos"

Žmonių daiktizmasŠiek tiek paaiškinimo: Šozizmas ,daiktizmas yra gryniau literatūrinis kūrinio krypties apibendrinimas,jis kartais yra vadinamas kubizmu,todėl kad kūrinyje yra atvaizduojami smulkūs gyvenimo atsitikimų,aprašymų fragmentai, kuo smulkiausi yra aprašinėjami tikrovės "mirksniai" ir skeveldros. Š o z i z m a s

(daiktizmas), kubizmas naudojami "naujojo romano" krypties kūryboje, tačiau.... žodis daiktizmas

mūsuose, mūsiškėje šnekamojoje kalboje reiškia žmogaus prisilietimą prie natūraliųjų vertybių žmogaus daiktizmą. Daiktai ,kaip ir pinigai tokio žmogaus gyvenime yra materialūs, jam reikalingi, būtini ar nebūtini. Būtinieji daiktai yra mūsų būties atributai, be kurių žmonės negalėtų įsivaizduoti savo buities, išties tokia jau yra civilizacija kurioje žmogaus supratimas,apart, kad daiktai yra materialiosios žmogaus gyvenimo pusės pagrindas, kitoks teiginys dar neduotas. Ar mūsų visuomenė yra turtėjanti ar ne t.y. skurstanti, tai mes atrodo priklausome nuo, palyginimų, įvairiausiųjų lentelių,kreivių kurias sudaro, įvairios statistinės tarnybos, sociologinio mokslo akys žvelgia į mūsų įvairiausių žmonių gyvenimą, į skurdą, į mūsų mokumą, ar mes užmokame už mūsų teikiamas paslaugas ar kita. O daiktizmas net sovietiniais, niūriais laikais veržėsi, kaip motyvas, kad turtingas žmogus jau tada vertino, pvz:gerus namo išvaizdos elementus, baldų stiliaus elementus, drabužių stiliaus elementus. Pagal užsakymus buvo statoma, gaminama, raudoniesiems ponams, kurie tik buvo sau užsiklijavę raudonas etiketes, tačiau jų namų komfortas buvo artimas vakarietiškajam. Daugumoje turčiams daiktizmas ir komfortas, yra dvi neatsiejamos sąvokos, nes neužtenka turėti, bet kaip apstatytą, nejaukų daugiakvadratinį butą, kuriam komforto sąvokos būtų negalima duoti. Taip būtų priešinga jų tikslams. Štai tęsiant apie turtą ir daiktizmo esmę, netenka prasmės pažymėti, apie teikiamą malonumą, kad jie turi turto, tuo pačiu jaučiasi esą dideli daiktistai, kurie tik išgirdo apie naujas, patogias reklamuojamas daiktų naujoves, tuojau pat įdiegia jie į savo buitį.Būtiturtingu ir jaustis tikru daiktistu pirmuoju atveju yra pozityvu, bet daiktizmas žmogųpaverčia į turtingą šlamšto garbintoją. Turtingas yra tas kuris užsiima, ta tikrąja prasme užsiima dideliu ir naudingu bizniu, turi didelį finansinį svertą miestui ar šaliai ar pasauliui. O pigus daiktistas yra pasipūteliškas vidutiniokas. Jis yra pats grėsmingiausias, kai jis jaučiasi didelis prabangos ir komforto žinovas, kadangi praktikoje jo centrinis, neretai korupcinis tikslas gyvenime yra kurti, kuo patogesnes materialines erdves aplink save..Plačiau daiktistas,turi keletą prasmių: tai žmogus daiktistas, užsiimantis daiktų supirkimu ir pardavimu pvz; mašinų perpardavinėtojas, labdaros-skudurų perpadavinėtojas ir kito veiklos daiktistas. Kita rekšmė yra funkcionieriškas daiktistas-kuris, kaip tik turi snobiškąjį, fukcionieriškąjį pradą, neretai ir korupcinį. Jis yra įžūlus, dažnai ir pasikėlęs frantas. Tai tiek apie daiktizmą 1996m. modeirmode
VIOLETINIS DUBLINAS
KILDARE STREET, DUBLIN 2, TEMA
KARIETA REFLECTION 2006 M. DUBLIN Toliau apie Reklama ir kryptys:Reklamoje nėra labai gausu teorijų,tačiau ką pateikia žymūs reklamos specialistai jos tinka ir dabartiniame interneto laikmetyje.Patirti kaip veikia reklama skirtingas žmonių grupes yra nelengva.Nors žmonės iš esmes panašūs,kaip panašus Papua Naujosios Gvinėjos aborigenas i amerikietį,visi jie stebisi grožybėmis.Gražus ir patrauklus daiktas traukia amerikietį,tačiau gražusis daiktas lygiai taip trauktų ir Gvinėjos laukinį.Kodėl taip.Daug neslėpsiu ir nelyginsiu,tačiau galima paminėti vieną dalyką.Čia lietuvoje įkyri reklama daug ką geba įteigti.Skalbimo mašina ,garintuvas, tai labai reikalingi daiktai ,kur kas geriau palengvinantys buitį negu ankščiau kai šių dalykų nebuvo.Esmė yra ta, kokios kompanijos produktą reikia pirkti....Pinigu yra-daiktų yra tai yra tiesiog šūkis,kuris remia kapitalizmą,stiprina jį.O Naujosios Gvinėjos laukiniui tereikia keletą daiktų krypčių:kovos irankių,apdorojimo irankių ir aksesuarų.Vieni jo daiktai simbolizuoja mirtį,kiti raciona,treti išskirtinuma.Tai jeigu skaičiai ką nors simbolizuoja,tai tik 3 šių daiktų kryptys,paskirtys lemia Gvinėjos laukinio neišsivystymą.Tačiau niekas negalėtu paneigti,kad jis nėra laimingas,nes savo laimę ir priklausymą motinai gamtai aiškiai jaučia.Mūsų apsupties žmogus yra apsuptas begale daiktų,varžtelių,elementų.Ir atrodo technikos sudėtingumas su savo nesuskaičiuojamais elementais,panašusį ląstelės sudėtį.Ne struktūra aišku,bet kiekybe.Toks skaičių pasaulis yra gana didelis...Bet koks nuostabus dalykas yra pirkti ir įsigyti daiktus.Tai yra daiktistų egzistencinė esmė.Vieni perka,kiti parduoda.Net kai atsiranda naujų daiktų grupių,nauja ir skoninga vartojimo kultūra,tai ko daugiau reikia daiktistams...Jeigu sudarytume daiktų medį,tai jam prireiktu daugybe šakų.Ant jų surašytume populiariausius ar mažiau populiarius daiktus.Jų tiek būtų daug,jog smulkūs ar mažiau ižiūrimi daiktai,atrodys labai reikšmingai užrašyti ant kurios šakos....Šių dienu daiktai yra vis labiau susieti su sparčiai kompiuterizuojama gyvenimo aplinka ir nanoproduktai vis sparčiau užima savo vietą rinkoje.....1996 modeirmode

DAINOS
KAI MEILĖSDAUG


KERĖPLA
MEILĖS ALKIS
ŽIBURIAI
ŽEMIEČIAI

GRYBŲ ŠUO modeirmode:http://www.gimtark. blogspot.com modeirmode:http://www.gimtamark.blogspot.com modeirmode:http://www.paslaugoracija.webs.com modeirmode:http://gimtamark.webs.com/ modeirmode:http://wwwwebstartscomgimtamarkwell.web starts.com/ modeirmode:http://gimtamarknumber0.webstarts.com/? r=20140629190845 modeirmode:http://www.antipatriot.ru http://varveklis.wix.com/gimta-mark-well http://tiesos.wordpress.com http://gimtamark.wordpress.com modeirmode:http://www.gimtamar k2.blogspot.com/ modeirmode:www.gimtamarkpastry .blogspot.com modeirmode:http://www.gimtamarkwellclub.webnode.com GIMTA MARK WELL:http://www.darbobarai.blogspot.lt https://plus.google.com/+GimtamarkBlogspot
Nuotr. Malta  2004

Feng Shui mokymas pirmą kartą paminėtas IV tūkstantmetyje prieš Kristų, tačiau ši data nėra tikroji šio mokslo pradžia. Daugelyje šaltinių Feng Shui pradžia minima dar mažiausiai vienu dviem tūkstantmečiais anksčiau.

Pirmoji Šalis, kurioje atsirado Feng Shui, buvo Kinija. Įžvalgūs Kinijos gamtos tyrinėtojai stebėjo pasikartojančius savo gyvenimo pokyčius ir nustatė tam tikrus dėsningumus. Senųjų kultūrų žmonėms buvo gyvenimiškai svarbu susirasti maisto, vandens ir patikimą gyvenamąją vietą, todėl jie vėjo ir vandens sąveiką laikė lemiama. Vėją senovės kinai vadino feng, o vandenį — shui. Šie abu elementai, taip pat simbolizuojantys dangų ir žemę, susisieja per debesis.

Iš diagramų buvo sudaryta magiškų skaičių lentelė: viršutinėje eilėje buvo parašyti skaičiai 4, 9 ir 2, vidurinėje – 3, 5 ir 7, apatinėje – 8, 1 ir 6. Kad ir kaip šiuos skaičius dėsime, gausime mįslingą sumą – 1 5 . Labai greitai šis magiškų skaičių kvadratas buvo pradėtas naudoti spėjant žmogaus ateitį, pranašaujant jo sėkmę ir nesėkmę, laimę, sveikatą ir kančias.


Feng Shui simbolis. Vėjas ir vanduo

Feng Shui raida

Pirmaisiais šimtmečiais po Kristaus Kinijoje susiformavo keturios Feng Shui mokyklos. Jos turėjo įtakos plintant Feng Shui tradicijoms. Vakaruose pamėgtos tik dvi mokyklos. Iki šiol jos turi daugybę sekėjų ir skelbia Feng Shui mokymą ne Azijoje. Viena jų pavadina Aštuonių pasaulio šalių krypčių metodai (kompaso), kita – Formalioji mokykla (formų).

Formaliąją mokyklą sukūrė kalnų gyventojai. Jie pirmiausia dėmesį kreipia į vietovaizdį ir namo struktūrą, ypač į lauko duris. Ideali namo ar buto vidaus architektūra buvo nustatoma pagal jau sukurtą diagramą, kurios devyni langeliai atitiko devynias žmogaus gyvenimo sritis. Antrajai mokyklai svarbios pasaulio šalių kryptys. Žemę veikia saulės spinduliai, magnetinis laukas ir nuolat planetų padėties palaikomos energetinės srovės. Todėl, remiantis mokslu, kiekvienai iš keturių pagrindinių pasaulio šalių krypčių (rytai, vakarai, šiaurė, pietūs) ir keturių šalutinių pasaulio šalių krypčių (pietryčiai, pietvakariai, šiaurės rytai, šiaurės vakarai) priskiriamos tam tikros savybės. Kaip tik jos nulemia pastato apipavidalinimą ir patalpų išdėstymą. Tiesa, rytiečių kompasas, lyginant su vakariečių, apsuktas šimtas aštuoniasdešimt laipsnių kampu: pietūs yra viršuje, o šiaurė – apačioje.

Nors ir yra keletas prieštaravimų, vis dėlto visos keturios Feng Shui mokyklos skelbia tuos pačius esminius teiginius. Jos turi bendrą supratimą apie pastovią gyvenimo energijos tėkmę (kinų kalba reiškia chi – „či“) ir apie amžiną in ir jang poliškumą. Taip pat skelbia mokslą apie penkis elementus ir aštuonias trigramas. Tačiau šiuos bendrus pagrindus jos aiškina visiškai skirtingai.

Kinijos imperijoje paskutiniais jos gyvavimo šimtmečiais Feng Shui vaidino svarbų vaidmenį. Kai Mandžiūrijos kariauna nuvertė Mingų dinastiją, kilo grėsmė, kad Feng Shui gali būti panaudota blogiems tikslams. Tik imperatoriaus Ceng Longo, kuris buvo Feng Shui meno žinovas, dėka Kinija vėl tapo stipria ir pasiturinčia valstybe. Pasak legendos, dėl daugybės dramatiškų įvykių, susijusių su Uždraustuoju miestu, kaltas buvo piktnaudžiavimasFeng Shui mokslu. Komunistinėje Kinijoje į Feng Shui buvo žiūrima prieštaringai: tauta buvo įtikinta, kad dėl Mao Dzedongo laimėjimų turi būti dėkinga Feng Shui, tačiau viešai skleisti to nebuvo leidžiama, nes didysis pirmininkas uždraudė religiją. Buvo šnibždamasi, kad jis paniškai bijojo būti nuverstas pasitelkus paslaptingas Feng Shui galias.

Iš pradžių Honkongo miestas buvo statomas atsižvelgiant tik į apie išorę kalbančius Feng Shui principus. Daugėjant gyventojų, Feng Shui, nors ir slaptai, buvo pradėtas taikyti dažniau, pavyzdžiui, projektuojant gatves ir įrengiant gyvenamąsias patalpas. Labiausiai vertas dėmesio pavyzdys yra didelis biurų pastatas Repulse Bay: jo viduryje dešinėje pusėje įstatytas milžiniškas, per keletą aukštų langas, kad ant kalno už namo tūnantis drakonas galėtų žvelgti į jūrą. Iš tikrųjų drakonui palanki ir labai estetiška architektūra!

Pagal Peter Mitchel „Feng Shui „

Nuotraukoje Lietuvos Balsas Raigardas ir Eglė

PARDUOTUVĖ pet FUTURUM Ryškiasspalvių parduotuvės prabangiųjų prekių apsuptyje, kitaip didžiuliame supermarkete, kuriame apsipirko prezidentas su prezidentiene įvyko Naujosios reklamos vajaus šventė. Ši parduotuvė reklamavosi, pagal patį naujausią "Naujosios reklamos principą" su devizu ir su šūkiu: Kuo daugiau nepirkite, bet kuo daugiau pažiūrėkite (gėrėkitės). Čia pagrindinis, šios šventės akcentas buvo auksinės žuvelės, šitos šventės puošmenos kitos gelsvosios žuvelės, tai neįkainuojama šios šventės dalis. Jų buvo tūkstančiai. Žuvelės plakė, įšventino, apglėbė, šiureno su savaisiais sparne liais prabangos prekių pavyzdžius ir šitos prekės virto bemaž auksinėmis, nes supo visur auksu žvilganti, smėlio geltoniu nuspalvinta, auksinių žuvelių-akvariumų karalystė, su viską supančia dirbtinia prabanga. O tarp šitosios akvariumų karalystės, iš apačios ir iš šonų, iš viršaus buvo paguldyta gausybė prekių ir visa kas, su jų geraisiai požymiais prabanga, modernumu, įspūdingumu. Štai naujosios kartos kompiuteris tapo, tarsi nuskandintas, tarp šių žuvyčių žvilgesio arba milžniškasis televizorius buvo apsuptas, judančios ,ir godžiai ,ir šaltai esančios 'žuvingosios masės'. O štai ūmiai supoškėjo balsvi kamščiai, iš šimtais šampanus laikančių , kilmingųjų rankų, kapitalo monstrų, ar aktorių labai garsių, ir štai šią dieną naujiena.. "Paskelbiama Atidaryta Naujosios Reklamos Vajaus Šventė"- "Išmušė gongo valanda". O visi tuo tarpu savęs lyg paklausė, o koks gi dabar laikas, o gi koks vartotojas yra dabartinis, ar trūksta ko kaip amžinai stokojančiam poetui. Ar šitas vartotojas yra nepęrsisotinęs šiais materialiais pasaulio ele mentais, ar trūksta gi ko, gal būt biologijos, zoologijos elementų. Gal būt šitaip gera būtų padaryti: Nusiperki sau automobilį ir atsidarai kapotą ... ir ir po variklį akvariumą plaukioja "žuvinės auksinės zoologijos atstovai" , o po saloną ropoja vandens vabalai. Žinoma tai būtų sumani imitacija ir nieko daugiau . Kai kokios nors visuomenės pažibos, ir visuomenės elitas tampa pęrsisotinę šių materialiųjų pasaulio malonumų, tada pęrsisotinti telieka kito rango žmonių daliai..Kai šventė tik pasibaigė, kai visos šventės, geros šventės tik pasibaigia, furšetai ir sumuštiniai pasiekia šiukšlines ir konteinerius,o anapus supermarketo ir valkatos renka eilines išėdas, tada jiems prasideda šventė. Kiekvienas mes esame savojo likimo kalviai ...OK

modeirmode 2005


Įstabūs reklamos triukai

Reklamos triukų įstabūs

Pasireiškimai


Įstabus, slaptas ar malonus triukas yra parodaksaliai sužavinantis žmones.

Yra kaskadininko triukas, cirko triukas, fokuso triukas. Visi šitie akivaizdžiai

besireiškiantys ir įsibraunantys į žmogaus sąmonę nekasdieniški veiksniai yra

apsijungę triuko sąvokon. Taigi ir reklamos triukas yra panašus į šiuos požymius

kurie yra ir kitose sferose, nes kažką panašaus į triuko pasireiškimą pateikia pramogų ir informacijos priemonės. Informavimo priemonėmis pateikta reklama

su triuko elementais, su netikėtumo požymiais, vaizdiniais efektais veikia žmogaus sąmonę, jo elgesį, jo emocinį santykį su reklamuojama paslauga ar preke. Reklamos triukas paveikia vartotoją todėl, kad jis būna neįprastas, įstabus,netikėtas ir nekasdieniškas. Reklamos triuko įstabumo pagrindas yra pateiktasemocinis poveikis paveikiantis vartotoją. Prie šios temos:

Literatūros sąlytis su reklama. Agata Kristi "Rausvieji karoliai'

Detektyvinio žanro meistrė neparašė šioje istorijoje jokio ypatingo nutikimo,

su kriminaliniu paveikslu. Galų gale šio kūrinio pabaigoje, įvyko didelė ,netikėta

atomazga, pasirodo kad šitie rausvieji karoliai nebuvo dingę, nebuvo atrasti. Isto

rija paaiškina, jog viename anglijos miestelyje išradingas fermeris, pardavinėjo

vyšnias su rausvaisiais karoliais. Ir be abejo šitie karoliai spaudos pagalbos dėka, buvo pristatyti kaip ypatingi, kaip vertingi. Buvo sumanytas toks reklamos triukas su rausvaisiais karoliais, tam kad padidintų paklausą fermerio vyšnioms...modeirmode 1994m.


REKLAMOS ŠOUĮ reklamos šou dažniausiai susirenka toks žmonių sluoksnis, kad jo nebūtų galima pavadinti, prasčiokiškais vartotojais, nes jie dažniausiai atstovauja elitą.Reklamos šou šventėje produktas yra panaudojamas, kaip pagrindinis elementas.Reklamos šou metu produktas ir žmonės yra suartinami per kultūrinės raiškospasireiškimą. Reklamos šou sudėtyje pasireiškia šią šventės erdvę, gaubiantis estetinis debesis, kuriame sutelktos žmonių manierų, pozityvaus turtingumo,gero kultūringumo savybės. Šias savybes turi kultūringi žmonės, kurie tampa suburti į šventę, kad galėtų įvertinti gaminius arba paslaugas. O reklamos šoumetu aplinka ir erdvė vaidina didelį vaidmenį. O tai pat kas svarbu, reklamos šou metu nėra sudarinėjamos sutartys ar užtikrinami įsipareigojimai. Visa taiyra aptariama, tačiau skirtingai nuo mugiškosios atmosferos ši reklamos šoušventė yra visiškai kitokia. Joje vyksta kultūrinis procesas, padedantis reklamos tikslams. Reklamos šou šventėje yra grojama ir vaidinama, rengiamos loterijos,liejasi šampanas, pokšti fejerverkai. Reklamos šou šventės skirstomos į grandiozines ir nedideles. Grandiozinės reklamos šventės surengimas, būna labai brangus ir joje pasireiškia turtingumas ir puošnumas. O štai nedidelės reklamos šventės būna dažniausiai vietinė reikšmės ir nedidelės. Iš šventės modeirmode1996.10.19

PINK FLOYD

Provincijaus kelionės


QR modeirmode bussines


KATILAS:Toliau čia pateiksiu sekančius dalykus.Pastaruojų mano žygių su savo šunimi Dogu Dogužėliu ataskaita.Bendrai:Rytmečiams suskirstyta,tai graži,nubundanti gamta.Vakarams,tamsa dengusi šias apylinkes,tačiau yra vienas"bet"vakarais toks vienas bokštas,viename mieste švytėdavo įrodydamas savo šviesią paskirtį....Atskirai:metų laikai:Rudenį šis laukų pabaigos valdovas bokštas"valdė" kiek parudusius nuo karštos vasaros laukus. Žiema:snieguotasis,baltas laukų apdaras paryškindavo tamsoje švytintį tele-bokštą su jo raudonomis iliuminacijomis,rūkas,šerkšnas,ar giedras dangus tokios buvo mano patirtos žiemos rytmečių ar vakarų akimirkos. Pavasaryje:pavasaryje būdavo nesvarbu 1-ais mano kelionių metais ar paskutiniais mudu,aš ir mano šuo Dogas Dogužėlis šių metų rytmečiuose bėgdavom laukais pro tele-bokštą.Nors beabejo tokios tik nubudusios gamtos rytmečiuose telebokštu ir gražuoliu upės slėniu grožėtis galėdavau....Vasaruose:visur kvepėdavo žole,saulėje skaisčiai blizgėdavo tele-bokštas,jis neniūriausias tokiame metų laike,bet labiau nušvitęs,čia saulės įtaka.O pasakiškas upės slėnis pasitikdavo mane ir mano Dogą....Ruduo pats už save atsako,jis dvipusis.Jame du santykiai,buvo giedrios ar niūkios dienos.Slėny būdavo pilkumų spalvos,bet medžiait tik su auksiniais lapais,kaip aukso pabiros,kaip torto papuošalas puošdavo jį ...Rytmečiais:Štai rudens ar pavasario spalvos būdavo tie orientyrai ,kurie orientuodavo mane į įstabų šio metų laiko suvokimą....Žiema ar vasara tai metų laikai su 2 santykiais šiluma ar šalčiu.O dar tų mano kelionių vasarose ,nesvarbu 1 ,ar paskutiniais kelionių metais,čia šiose apylinkėse būdavo daug paukščių. Pavasarinių ir vasarinių kelionių metu po tele-bokšto apylinkes tūkstančiais jų paukščių garsus sugėrė mano ausys,o mano šuns Dogo nuo tu garsų dar labiau nulinko ausys....O štai žiema kokį giedrų vakarą ,be jokios nykumos,bet su žvalumu paryškindavo,žvaigždėtą vakarą šį tele-bokštą,kuris kaip atšvaitas žibėdavo su raudonomis lempomis pakibęs ore......Štai mano tų kelionių rato planas. Buvome 2 keliautojai aš ir mano šuo Dogas Dogužėlis, toliau vadinsim tuos keleivius "praeitinukais", nuo zodzio"praėję" "pro" ,kelionių taškai vietos:1 Taškas (kelionės pradžia)..Vieno miesto Žalgirių rajono 4 aukšte butas po dešine..2 kambarių) 2 Taškas 2 vidurinė mokykla ("praeitinukai"ėjo pro mokyklos stadioną);..3 Taškas Žalgirių mikrorajono laukai("praeitinukai"ėjo pro sodus); 4 Taškas plentas į Šiaulius kryptis("praeitinukai"kirsdavo šį plentą); 5 Taškas privačių namų rajonas ("praeitinukai"eidavo šio rajono paribiu); 6 Taškas medelynas ("praeitinukai"kirsdavo medelyno kelią); 7 Taškas kalvos (čia"praeitinukai","sustodavo") štai aš užsilipdavau rytais ar vakarais ant tos kalvos viršaus ir plačiu akiračiu apžvelgdavau žemiau plytinčias apylinkes, pvz tamsoje tolumoje matydavau tele-bokštą su raudonomis lempomis ar "dogo"lauką, kurį vadinau tuo vardu .Pasakiška!...8 Taškas pats bokštas, netoli jo žydų kapinaitės ("praeitinukai"aš ir mano dogas"skersuodavome",t.y.praeidavom pro bokštą....9 Taškas Slėnis ir upė (Gražiausias kelionės taškas)(Be komentarų);..10 Taškas upės tiltas ("praeitinukai",čia aš ir mano dogas "skersuodavome"pro vienintelį miesto automobilių tiltą);....11 Taškas katalikų bažnyčia ir parkas ("praeitinukai","skersuodavome"šią šventovę);12 Taškas evangelikų liuteronų bažnyčia ir parkas ("praeitinukai","skersuodavome" ir šią šventovę)....13 Taškas ties senu ir storu ąžuolu ("praeitinukai","skersuodavome"šį pagonišką-simbolį medį); 14 Taškas Prezidento gatvė ir katilinė ("praeitinukai","skersuodavome" katilinę); 15 Taškas galutinis kelionės taškas ( Gedimino gatvė).Taigi mes šie "praeitinukai"aš ir mano šuo Dogas Dogužėlis beveik 6 metus turėjome reguliarų kelionės maršrutą kurį jums pateikiau aš......paprastas provincijos keliautojas. 1999 m. modeirmodemodeirmode©
Katilas-tai toks daiktasį kurį yra sumetamas kuras.O  tik žodžiųir sakinių apie reklamą margai.Reklama-tai kapitalizmo nuodai kuri stiprina jį,o nuodinamieji visi esame mes.Nuodinančiosios reklamos yra apstu musu gyvenime,ją matome ir per televiziją ,girdime ją per radiją.Tačiau ne tai svarbiausia,svarbiausia būtų musu pozicija.O štai mūsų pozicija turėtu būti pakanti reklamai,.reiškia jos per daug nemylėti nei per daug ją girti,t.y būti viduryje.Aš štai sau atradau keletą pamokančių mane teiginių.Pompastiška reklama mane moko kuklumo.Argumentuoju-yra daug paprasčiau kurti paprastesnę reklamą,o brangi matyta reklama mane moko neišlaidumo,argumentuoju,aš taip įvertinu savo finansines galimybes,ir pasirenku prekes kurios yra pagal kišenę...

Toliau KATILE: Esė PRAŠVIESIEJIMAS-Šviesa nusklido,kai atsklido tamsa.Yra tamsų jų kelios rūšys,kelios paskirtys ir keletas tamsos apibūdinimų.Žmogaus tamsa kuri be šviesulių kruopelyčių,reiškia jo proto tamsumą. Tamsumose klaidžioja tada pasąmonės medžiaga  tamsios mintys. O ką bekalbėti jei štai toks žmogelis trokšta apmąstyti kažką šviesaus,tačiau protiškasis tamsumas užgožia be gailesčio tokį protą....Tamsa nusklido kai atsklido šviesa. Yra keletas šviesos apibūdinimų.Tokio žmogaus šviesa kurioje maža tamsulių reiškia jo proto šviesumą.Tačiau šviesai dealiai neapšviečia visko, lieka tamsulių prote. Todėl taip ir gyvena ar jaučias ižmogus,užeina protui tamsumas,tačiau ,kad ir laikosi šviesumas prote,tamsuliai sugrįžta. Geriausia prašviesėjimą reikia laikyti,kuo ilgiau nuo to gyvent smagiau. Iš1995 metų mano akiračių.

Toliau katile POPULIARINIMAS IR PROPAGANDA. Populiarinimas ir propaganda yra labai paplitę veikti žmones įtakų metodai.Populiarinimas ir propaganda būna tiesiogiai vienas nuo kito neatsiejami ir vienas kitą papildantys įtakos būdai, veikiantys žmonių grupes, visuomenę. Populiarinimas ir propagandayra lyg sinonimai,nes  jų reikšmė, mąstai būna labai panašūs.Jomis galima paveikti žmones teigiama ar neigiama linkme. Yra pvz žmonių sukurtoje politinėje situacijoje populiarinimo pagalba, galima politinę būklę pakeisti, populiarinant novatoriškas ,įdomias idėjas,kurios būtų skirtos veikti  tam tikrą politinę situaciją.Propaganda parareliai atlieka labiau koncentruotą vaidmenį. Politiniuose straipsniuose,disputuose juose masiškai yra išvystomos geros ar blogos propagandos kampanijos.Tokiu atveju propagandą varo ar šalies valdžia ar įtakinga visuomenė.Populiarinimas ir propaganda būna teisinga arba melaginga.Populiarinimo ir propagandos taikymas siekiant labiau neatskleisti tam tikrą politinių grupių siekių būna ypač aktyvi. Nes tariamai savo įvaizdžio populiarintojai iš tikro užsiima savo klastingų politinių tikslų įgyvendinimo.Čia populiarinimas ir propaganda pasitarnauja apdumti ir paveikti visuomenę ir užimti valdžią .O štai reklamoje prekių populiarinimas ir jų savybių propaganda yra paplitę plačiai.Pvz.reklama yra apibrėžiama kaip prekių ar idėjų populiarinimas.O štai leidyboje būna daug propagandos.Visi štai  žinome Markso raštus,jie yra skirti totalitarinės priespaudos apologetams,komunistams ir jiems prijaučiantiems.Tuose raštuose yra tiek daug propagandos,kad vargu ar kas daugiau galėtų parašyti...1995 m  Daiktizmas.Žodis daiktizmas mūsų šnekamojoje kalboje PROVINCIJAUS manymu gali įaugti į mūsų kalbą.Kodėlgi ne? Toliau PROVINCIJAUS manymu būtų tokie daiktizmą apibūdinantys keli apibrėžimai:Daiktizmas yra žmonių prisišliejimas prie materialiųjų vertybių.ŽMOGAUS DAIKTIZMĄ apibūdina materialūs daiktai jam reikalingi ar nebūtini.Būtinieji daiktai tai mūsų gyvenimo atributai,be kurių vartotojai negalėtu įsivaizduoti savo buities ...1995m.

Toliau katile:eilėdaros vizijos. Vėjas vaikė baltas snaiges
žiros naigės, alsavo debesys
prakirtę juodąjį dangų......
Prašau štai neįžymutis lietuvos pilietis sukūrė šį ir štai šiuos sekančius eilių variantus:

Vėjas vaikė sniego gniūžtes
žiro gniūžtės , alsavo debesys
prakirtę juodąj įdangų.......
ar kitaip štai buvo kaip parašęs

Vėjas vaikė rudenio lapus
lapai žiro,alsavo debesys
prakirtę juodąjį dangų...

modeirmode©

2005


O tos naujos naujos mašinos


Yra visai kas kita jeigu nauja mašina atrodo pirkėjui labai patraukliai tiek, jog jis skuba atsikratyti savo senąja. Čia ir reklama turi plačių galimybių įtakoti žmonių pasirinkimą pirkti automašiną,kurios reklaminis pranešimas skelbia:" kad tai netikėčiausias automobilis NET milijonieriams".Tad kas gi gali apsirikti rinkdamasis tokį automobilį, jeigu milijonieriai jo nesigėdi...

1994 modeirmode

Pavadinimų ir frazių kolektorius /Facebook group/Radau dienoraštyje 1994 metais:Šiandien Spalio 25 diena-bereikšmybių diena kaip ir visos kitos. Ji atrodo nepakankama savo

ilgume ir laiko tarpas toks man mažytis, kad aš nesuspėju įgyvendint

pagrindinį savo sumanymą. Sumanymai- tai žmogaus viso gyvenimo

pagrindas. Be sumanymo neįmanomas manasis egzistavimas. Bet.....

sumanymo įgyvendinimas dažnai užstringa, ir atsiranda laukimo jausmas. Jis kaip ir kito iš nedaugelio individų šiame mieste, yra pag

rindinis dienos įvykis yra laukimas. Sąmonėje vaizdinys ir jo įgyven

dinimo procesas yra nuostabus, bet situacijai iškilus mintis išlekia pro savas dureles į niekur......  

      
      

unsplash